Apostamos polas enerxías renovables

Desde o Hotel Puente de La Toja apostamos polas enerxías renovables cunha instalación que compre de:

Potencia instalada.- 13,48 Kwp en 35 Módulos de 385w monocristalinos en sistema coplanar sobre perfilería de aluminio anclada á estructura da cuberta do edificio na parte oeste da instalación e sobre bloques autolastrados de formigón, na cuberta plana da parte Este da instalación.

Potencia inversor.- SolarEdge SE10k de 10 Kw con optimizadores de potencia.

Sistema de Monitorización.- Portal de monitorización con información sobre a producción total e módulo a módulo do sistema fotovoltaico así como a información do consumo do Hotel,posibilitando o optimizado do mesmo, amosando o fluxo de enerxía entre o sistema FV e as cargas da instalación, facendo un seguimento dos datos en tempo real.

Producción anual.- 17,79 MWh, aportando o 42% do consumo anual, evitando a emisión de 6,35T de CO2 anualmente á atmósfera.